Όνομα

Ινστιτούτο Julius Kühn

Ακρωνύμιο

JKI

Ιστοσελίδα

Χώρα

Γερμανία
JKI

Περιγραφή εταίρου

Το Ινστιτούτο Julius Kühn-Institut (JKI) είναι το Ομοσπονδιακό Κέντρο Ερευνών για Καλλιεργούμενα Φυτά στη Γερμανία και μια αυτόνομη ανώτερη ομοσπονδιακή αρχή στο χαρτοφυλάκιο του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Τροφίμων και Γεωργίας (BMEL). Το JKI συμβουλεύει το BMEL και την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τις καλλιέργειες. Συμμετέχει επίσης στην επιστημονική αξιολόγηση διαφόρων γεωργικών πόρων και μεθόδων παραγωγής και των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. Προκειμένου να είναι επιτυχής σε αυτούς τους τομείς και να συμβάλει στην αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων, το JKI διεξάγει έρευνα σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής φυτών στους τομείς της γενετικής των φυτών, της αναπαραγωγής των φυτών, της προστασίας των φυτών, της υγείας των φυτών, της λίπανσης των φυτών και της καλλιέργειας των φυτών, με στόχο τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών του οικοσυστήματος και της ανάπτυξης βιώσιμων γεωργικών συστημάτων. Τα 17 εξειδικευμένα ινστιτούτα του JKI και οι εγκαταστάσεις τους βρίσκονται σε δέκα τοποθεσίες στη Γερμανία. Με βάση τη δική του ερευνητική εργασία και τη συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή δίκτυα και ερευνητικούς συλλόγους, στοχεύει στην ανάπτυξη ανθεκτικών συστημάτων καλλιέργειας, στο σχεδιασμό της παραγωγής καλλιεργειών με βιώσιμο τρόπο και στην προώθηση της βιολογικής ποικιλομορφίας.

Εμπλοκή στο έργο SmartProtect

Συντονιστής του ΠΕ3, όπου οι διαθέσιμες καινοτόμες τεχνολογίες για SMART IPM που συγκεντρώθηκαν στο ΠΕ2 θα αναλυθούν χρησιμοποιώντας μια ανάλυση SWOT για να επιλεχθούν οι βέλτιστες διαθέσιμες μέχρι σήμερα πρακτικές.
1.Οι κοινωνικοοικονομικοί, κανονιστικοί και τεχνικοί περιορισμοί που εμποδίζουν την ευρεία χρήση βέλτιστων πρακτικών θα εντοπιστούν από καλλιεργητές, συνεντεύξεις εμπειρογνωμόνων και ερωτηματολόγια.
2.Οι τεχνικές με το υψηλότερο δυναμικό καινοτομίας για την παραγωγή λαχανικών θερμοκηπίου και ανοιχτού τύπου θα υποβληθούν στη συνέχεια σε μια πρακτική φάση δοκιμών σε μελέτες περιπτώσεων, οι οποίες θα παρακολουθούνται και θα αξιολογηθούν.

Επικοινωνία

Dr. Elias Böckmann

Επικεφαλής ομάδας – Ερευνητής

Email: Elias.boeckmann@julius-kuehn.de

Dr. Mohamed Baklawa

Ερευνητής

Email: Mohamed.baklawa@julius-kuehn.de

Sign up to stay in touch!

Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε!