Όνομα

Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Λαχανοκομικών Περιφερειών

Ακρωνύμιο

AREFLH

Ιστοσελίδα

Χώρα

Γαλλία / Βέλγιο
AREFLH

Περιγραφή εταίρου

Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Λαχανοκομικών Περιφερειών (Assembly of European Horticultural Regions) είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος. Αντιπροσωπεύει τη φωνή των περιοχών στις οποίες καλλιεργούνται οπωροκηπευτικές και λαχανοκομικές καλλιέργειες και των οργανώσεων των παραγωγών τους στην Ευρώπη. Συγκεντρώνει 19 περιφέρειες και 28 ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που αντιπροσωπεύουν παγκοσμίως το 55% της ευρωπαϊκής παραγωγής φρούτων και λαχανικών.

Ο σκοπός του Areflh είναι να εκπροσωπεί και να υπερασπίζεται τα οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των περιφερειών και των παραγωγών στα κύρια ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αποτελεί επίσης μια πλατφόρμα ανταλλαγής εμπειριών και ορθών πρακτικών για την προώθηση συνεργασιών και κοινών δράσεων και την προώθηση καινοτόμων δράσεων.

Η Areflh έχει συμμετάσχει σε διάφορα προγράμματα της Ε.Ε και έχει αναπτύξει μια εξαιρετική τεχνογνωσία στις πρακτικές επικοινωνίας και διάδοσης που σχετίζονται με τον τομέα των οπωροκηπευτικών. Η Areflh συμμετέχει επί του παρόντος σε τρία έργα Horizon2020, SmartProtect, NUTRIMAN & CONSOLE.

Με τη γνώση του για τα ενδιαφερόμενα μέρη του τομέα των οπωροκηπευτικών και τις ανάγκες τους, η Areflh είναι σε θέση να προσεγγίσει όλους τους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού των φρούτων και λαχανικών. Επίσης, η Επιτροπή Έρευνας και Καινοτομίας της Areflh παρέχει συμβουλές και εμπειρογνωμοσύνη σε διάφορα θέματα σχετικά με ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από τους παραγωγούς έως τους τελικούς καταναλωτές.

Εμπλοκή στο έργο SmartProtect

Ο ρόλος του Areflh στο έργο SmartProtect σχετίζεται κυρίως με τον εντοπισμό, την επικοινωνία και τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με καινοτόμες πρακτικές IPM στον τομέα της λαχανοκομίας. Επιπλέον, μέσω της ιστοσελίδας μας, των μηνιαίων ενημερωτικών δελτίων και των εβδομαδιαίων ενημερωτικών δελτίων, τα μέλη και οι αγρότες τις ενημερώνονται συνεχώς για την ανάπτυξη του έργου.

Επικοινωνία

Eriselda Canaj

Υπεύθυνη έργων Ε.Ε.

Email: euprojects@areflh.org

Andrea Tivoli

Υπεύθυνη πολιτικής της Ε.Ε.

Email: europe@areflh.org

Sign up to stay in touch!

Εγγραφείτε για να μαθαίνετε περισσότερα!