Όνομα

Fundación Cajamar

Ακρωνύμιο

FC
CAJAMAR

Περιγραφή εταίρων

Το Fundación Cajamar (FC) είναι ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα, αφιερωμένο στο όφελος τις κοινωνίας, του αγροδιατροφικού τομέα και ιδιαίτερα των καλλιεργητών. Διεξάγει εθνικές πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν τους συνεταιρισμούς, την έρευνα στον τομέα των γεωργικών προϊόντων για τη διατροφή και τη διάδοση γνώσεων, προκειμένου να προωθήσει την εξέλιξη και την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα και του κοινωνικοοικονομικού του περιβάλλοντος. Το ίδρυμα ανήκει στην Cajamar Caja Rural, την κορυφαία αγροτική τράπεζα ταμιευτηρίου και πιστωτική ένωση στην Ισπανία. Σήμερα, ο στόχος του Fundación Cajamar είναι να ενισχύσει τις προσπάθειές του για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και στην αναζήτηση εναλλακτικών καλλιεγρειών για μεσογειακά θερμοκήπια, έχοντας πάντα υπόψη ότι η μεταφορά γνώσης είναι μια κρίσιμη πτυχή για την καινοτομία. Μέσω αυτού αλλά και των επιστημονικών και τεχνικών πόρων για την ανάπτυξη νέων καινοτομιών μεταδίδονται διαδικασίες που βελτιώνουν τη γνώση τις ανταγωνιστικότητας. Επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση του τομέα των γεωργικών τροφίμων, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκτήσουμε τη γνώση και τις καλύτερες τεχνολογικές λύσεις για τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη.

Εμπλοκή στο έργο SmartProtect

Το FC συμμετέχει στα ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4 και ΠΕ5, αλλά θα έχει έναν ειδικό ρόλο στο ΠΕ3, με κορυφαίες δραστηριότητες στην Εργασία 3.2 Επικύρωση πληροφοριών, Εργασία 3.3 Μελέτες περιπτώσεων, Εργασία 3.4.1 Ρυθμιστικά σημεία συμφόρησης και Εργασία 3.4.2 κοινωνικοοικονομικά σημεία συμφόρησης στο Νότια ζώνη.

Επικοινωνία

Dr. Mónica González Fernández

Επικεφαλής Ομάδας – Ερευνητής
Email: monicagonzalez@fundacioncajamar.com

Sign up to stay in touch!

Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε!