Όνομα

Agricultural and environmental solutions

Ακρωνύμιο

AGENSO

Ιστοσελίδα

Χώρα

Ελλάδα

Περιγραφή εταίρου

Η AGENSO (www.agenso.gr) είναι μια καινοτόμος εταιρεία και η ομάδα της αποτελείται από άτομα με υψηλό κίνητρο και εξειδίκευση με εκτεταμένη ερευνητική εμπειρία σε πανεπιστήμια, εταιρείες και ευρωπαϊκά έργα. Η AGENSO είναι μια εταιρεία που ξεκίνησε από μια πολύ δυναμική ομάδα με κύριο στόχο την εκμετάλλευση ερευνητικών ιδεών και προϊόντων που δημιουργήθηκαν μετά από πολλά χρόνια συμμετοχής σε ευρωπαϊκά και εθνικά έργα. Οι άνθρωποί μας κατέχουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά στη γεωργική μηχανική, την πληροφορική και τη διαχείριση του περιβάλλοντος και έχουν εργασιακές εμπειρίες σε διάφορα ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια (π.χ. Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας, Hellas (CERTH), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (AUA), Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (CRES)). Η τεχνογνωσία της ομάδας μας καλύπτει υπηρεσίες και λύσεις ICT για τη γεωργία και το περιβάλλον και ειδικεύεται στην προώθηση της έρευνας και των υπηρεσιών στους τομείς της αειφόρου γεωργικής παραγωγής, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και των προηγμένων τεχνολογιών για τους προαναφερθέντες τομείς. Το προσωπικό της AGENSO έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 40 ερευνητικά προγράμματα της Ε.Ε και σε εθνικό επίπεδο (FP7, Horizon2020, ERANET ICT-AGRI και Future Internet Accelerators) και έχει στενή σχέση με τον τομέα της γεωργικής βιομηχανίας, τους συνεταιρισμούς αγροτών και τα ερευνητικά ιδρύματα όσον αφορά τις εξωτερικές υπηρεσίες και την μεταφορά τεχνολογίας. Η AGENSO συμμετέχει επί του παρόντος σε 8 έργα Horizon2020, 5 έργα ICT-AGRI και 9 εθνικά έργα για την ανάπτυξη λύσεων και λογισμικού ICT για τον γεωργικό και τον περιβαλλοντικό τομέα. Επιπλέον, το χαρτοφυλάκιο της AGENSO περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός αγροτικού ρομπότ και διάφορες εφαρμογές λογισμικού. Προσφέρει επίσης υπηρεσίες γεωργίας ακριβείας σε μεμονωμένους αγρότες και συνεταιρισμούς αγροτών. Η AGENSO διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη λύσεων διαχείρισης νερού και γεωργίας ακριβείας και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων μέσω εφαρμογών πολλαπλών πλατφορμών για μια πιο ισχυρή διαχείριση αγροκτημάτων και νερού με βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Εμπλοκή στο έργο SmartProtect

Η AGENSO είναι επικεφαλής του πακέτου εργασίας 5 – Διαχείριση γνώσεων. Σε αυτό το πακέτο εργασίας, η AGENSO θα καθορίσει μια λεπτομερή στρατηγική διάδοσης και επικοινωνίας που θα οδηγήσει στην επιτυχή ανάπτυξη ενός συνόλου διαφημιστικού υλικού και υλικού διάδοσης. Επίσης μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ανταλλαγής δεδομένων που θα αναπτύξει η AGENSO, θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου μετά το τέλος του και θα προωθήσει ευρέως τα αποτελέσματα του έργου σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα αυτού του Θεματικού Δικτύου, τα αποτελέσματα θα συνδεθούν με πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ε.Ε, το ΕΙΡ, τα υπάρχοντα δίκτυα και εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω της δημιουργίας τουλάχιστον 100 σχετικών τεχνικών περιλήψεων. Ταυτόχρονα, η AGENSO θα συμμετάσχει ενεργά σε όλα τα Πακέτα Εργασίας.

Επικοινωνία

Ζήσης Τσιρόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος
Email: tsiropoulos@agenso.gr

Αλίκη Τσιροπούλου

Υπεύθυνη Οικονομικών
Email: tsiroalice@agenso.gr

Ευάγγελος Αναστασίου

Επικεφαλής Γεωπονικού Τμήματος
Email: anastasiou@agenso.gr

ΠαναγιώτηςΣταματελόπουλος

Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας
Email: pstamatel@agenso.gr

Χρυσή Παπαδογιάννη

Γεωπόνος – Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Email: cpapadogianni@agenso.gr

Sign up to stay in touch!

Εγγραφείτε για να μαθαίνετε περισσότερα!