Όνομα

Inagro
Έρευνα και συμβουλές για τη γεωργία και την κηπουρική

Ακρωνύμιο

Inagro

Ιστοσελίδα

Χώρα

Βέλγιο
INAGRO

Περιγραφή εταίρου

Το ερευνητικό και συμβουλευτικό ινστιτούτο Inagro για τη γεωργία και την λαχανοκομία τόσο στο θερμοκήπιο όσο και σε συστήματα καλλιέργειας ανοιχτού τύπου. Γεωγραφικά, βρίσκεται στην πολύ εντατική και με γνώμονα την καινοτομία παραγωγική καρδιά της επαρχίας της Δυτικής Φλάνδρας στο Βέλγιο.

Μέσα στη δική της βελτιστοποιημένη υποδομή επαγγελματικής έρευνας, οι επιστημονικές και τεχνικές ομάδες της Inagro επινοούν τεχνικές καλλιέργειας έτοιμες για πρακτική χρήση. Οι σύμβουλοι της Inagro χρησιμοποιούν τη νέα τεχνογνωσία και καθοδηγούν τις επιχειρήσεις στον τρόπο υλοποίησης αυτών των πληροφοριών.
Η Inagro αντιπροσωπεύει επίσης:
• Πάνω από 60 χρόνια πρακτικής παράδοσης στη γεωργική έρευνα και εκπαίδευση
• 215 μέλη προσωπικού και 14,5 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμός/έτος λειτουργίας
• 410 δοκιμαστικά σχέδια και περισσότερες από 60.000 εργαστηριακές αναλύσεις ετησίως
• + 150 εκδηλώσεις ενημέρωσης και επίδειξης ετησίως
• Εξειδίκευση στην αροτραία γεωργία, την υπαίθρια λαχανοκομία, την λαχανοκομία στο θερμοκήπιο, τα βρώσιμα μανιτάρια, την κτηνοτροφία και την εντατική κτηνοτροφία, τη βιολογική γεωργία, τη διαφοροποίηση και την εκπαίδευση στη γεωργία, εστίαση στις τεχνικές καλλιέργειας και την προστασία των καλλιεργειών, του εδάφους, του νερού και την ενέργεια, την καινοτομία και τη διαφοροποίηση το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον. Η Inagro είναι πιστοποιημένη με το GEP.
• Πρωτοπόρος και εταίρος αναφοράς στην υδατοκαλλιέργεια, την αναπαραγωγή εντόμων και την έξυπνη καλλιέργεια.
• Ιδρυτής μιας διαδικτυακής εφαρμογής με σχετικές πληροφορίες IPM για συγκεκριμένες καλλιέργειες: https://gewasbescherming.inagro.be/

Εμπλοκή στο έργο SmartProtect

Ως συντονιστής του έργου, η Inagro είναι υπεύθυνη για το συντονισμό του έργου και για τη λήψη όλων των σημαντικών στρατηγικών αποφάσεων. Η Inagro είναι πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, παρακολουθεί την καθημερινή διαχείριση του έργου και υποβάλλει εκθέσεις στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ε.Ε. «Ορίζοντας 2020». Το προσωπικό συμμετέχει στην εκτέλεση όλων των πακέτων εργασίας του έργου και συνεργάζεται στενά με τους επικεφαλής κάθε πακέτου εργασίας για την περιφερειακή συλλογή, τη συγκριτική αξιολόγηση, την ανταλλαγή γνώσεων και την διάδοση-επικοινωνία το έργου.

Επικοινωνία

Sabien Pollet

Διαχείριση του έργου και επικεφαλής έρευνας υπαίθριων καλλιεργειών

Email: Sabien.pollet@inagro.be 

Jonathan De Mey

Ερευνητής υπαίθριων
καλλιεργειών

Email: Jonathan.demey@inagro.be

Leen Ervinck

Διαχείριση του
έργου

Email: Leen.ervinck@inagro.be

Peter Bleyaert

Επικεφαλής έρευνας
Θερμοκηπιακών καλλιεργειών

Email: Peter.bleyaert@inagro.be

Lien Deleu

Υπεύθυνη
Επικοινωνίας

Email: Lien.deleu@inagro.be

Sign up to stay in touch!

Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε!