Όνομα

Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα

Ακρωνύμιο

UL

Ιστοσελίδα

Χώρα

Σλοβενία
University-of-Ljubljana

Περιγραφή εταίρου

Το Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα (UL) ιδρύθηκε το 1919 και σήμερα ενσωματώνει 23 σχολές και τρεις ακαδημίες τεχνών. Το UL ασκεί βασική, εφαρμοσμένη και αναπτυξιακή έρευνα, αγωνιζόμενη για την αριστεία και την ποιότητα του υψηλότερου επιπέδου σε όλους τους τομείς της επιστήμης και των τεχνών, όπως οι ανθρωπιστικές επιστήμες, οι κοινωνικές επιστήμες, η γλωσσολογία, οι τέχνες, η ιατρική, οι φυσικές επιστήμες και η τεχνολογία. Με βάση τα δικά του ερευνητικά προγράμματα καθώς και τις εξελίξεις στην έρευνα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, το UL παρέχει οδηγίες και εκπαίδευση σε εξέχοντες επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, ικανούς να οδηγήσουν την αειφόρο ανάπτυξη, με σκοπό τον σεβασμό της κληρονομιάς του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και του Ανθρωπισμού καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα επιτεύγματα στους τομείς της επιστήμης και των τεχνών μοιράζονται με άλλα ιδρύματα που διεξάγουν επιστημονική έρευνα.

Το UL δραστηριοποιείται σε διεθνή ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα, ειδικά στα πλαίσια της Ε.Ε (FP7, Η2020), όπου όσον αφορά τον αριθμό των ερευνητικών έργων κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων πανεπιστημίων και ερευνητικών οργανισμών από τα νέα κράτη μέλη της Ε.Ε (Ε.Ε 13). Το UL προσφέρει στους δικούς του αλλά και σε φιλοξενούμενους ερευνητές ένα εξαιρετικό ερευνητικό περιβάλλον και σύγχρονο ερευνητικό εξοπλισμό για την ανάπτυξη πρωτοποριακών επιτευγμάτων και καινοτομιών.

Εμπλοκή στο έργο SmartProtect

Η κύρια συμμετοχή της Βιοτεχνολογικής Σχολής (ως μέρος του Πανεπιστημίου της Λιουμπλιάνα) συνδέεται με τη συλλογή γνώσεων. Για τη Σλοβενία, λίγα είναι γνωστά για τις έξυπνες τεχνολογίες στη διαχείριση παρασίτων.

Επικοινωνία

Prof. Stanislav Trdan, PhD

Ερευνητής

Email: stanislav.trdan@bf.uni-lj.si

Tanja Bohinc, PhD

Ερευνήτρια
Email: tanja.bohinc@bf.uni-lj.si

Žiga Laznik, PhD

Ερευνήτρια
Email: ziga.laznik@bf.uni-lj.si

Jaka Rupnik

Τεχνικός
Email: jaka.rupnik@bf.uni-lj.si

Sign up to stay in touch!

Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε!