Όνομα

Ινστιτούτο Λαχανοκομίας

Ακρωνύμιο

LatHort

Χώρα

Λετονία
LATHORT

Περιγραφή εταίρου

Το LatHort είναι ένα σημαντικό ερευνητικό ίδρυμα για την λαχανοκομία στην περιοχή της Λετονίας και της Βαλτικής Θάλασσας. Η επεξεργασία τεχνολογιών βιώσιμης ανάπτυξης είναι μία από τις κύριες επιστημονικές κατευθύνσεις του LatHort. Οι ερευνητές έχουν εμπειρία σε επιτόπιες δοκιμές για βιώσιμες τεχνολογίες σε συστήματα καλλιέργειας λαχανικών και μούρων, αξιολόγηση γονιμότητας εδάφους, φυτοπροστασία και βιοτεχνολογίες. Το ερευνητικό προσωπικό αποτελείται από 46 άτομα, οι επικεφαλής ερευνητές έχουν εμπειρία στην υλοποίηση εθνικών και κοινοτικών έργων. Το Ινστιτούτο διαθέτει καλά εξοπλισμένα εργαστήρια και τεχνική πεδίου. Η LatHort έχει μακροχρόνια συνεργασία με παραγωγούς και ΜΚΟ στην λαχανοκομία.

Εμπλοκή στο έργο SmartProtect

Η LatHort συμμετέχει στην ανάπτυξη της βάσης δεδομένων για τις έξυπνες τεχνολογίες (Smart Technologies) και είναι υπεύθυνη για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις υπάρχουσες μεθοδολογίες και τεχνολογίες SMART και ιδιαίτερα για τη σύνοψη των τεχνολογιών στη διάγνωση παρασίτων. Ακόμα το LatHort συμμετέχει στη μελέτη αναφοράς και στην ανταλλαγή γνώσεων.

Επικοινωνία

Līga Lepse

Επικεφαλής έρευνας

Email: liga.lepse@llu.lv

Arturs Stalažs

Ερευνητής

Email: arturs.stalazs@llu.lv

Sign up to stay in touch!

Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε!