English

SmartProtect technology to cope with climate change

During the last ten decades scientinst have being warning about global warming. Indeed, global climate change has already had observable effects on the environment. Without a quick response from humanity, the situation will worsen. Thus, temperatures can be expected to rise, frost-free season will lingthen accompanied by extremely heat periods or changes in humidity patterns and rains. Shortage of water has been already reported. Agriculture is highly exposed to climate change, as farming activities directly depend on climatic conditions.
Pests can change habitats, and the occurrence of pests that were typically reported in the southern areas, are already also reported in northern areas. This is already the case for fungi (e.g. Fusarium), but also for pests. Therefore, it is necessary to apply smart technologies for monitoring and identification of pests, improve information systems and share information as much as possible. To ensure this task, use of functional monitoring technologies is needed (e.g., internet-related traps, camera equipped drones with a selected suitable spectrum). For the identification of individual plant pathogen strains, molecular methods are suggested, due to the selectivity and robustness of methods such as Polymerase Chain Reaction (PCR). Based on appropriate data, predictive models can provide a good view of the spread of pests and plant pathogens. It may be recommended that every farmer should consider using these tools.

Czech

Technologie smartprotect pro řešení klimatické změny

Posledních deset let varují vědci před globálním oteplováním. Globální změna klimatu již skutečně měla pozorovatelné účinky na životní prostředí. Bez rychlé reakce lidstva se situace zhorší. Lze tedy očekávat, že teploty porostou, období bez mrazu se bude prodlužovat a bude doprovázeno extrémně horkými obdobími nebo změnami vlhkostních charakteristik a dešťů. Nedostatek vody již je hlášen. Zemědělství je velmi vystaveno změně klimatu, protože zemědělské činnosti přímo závisí na klimatických podmínkách.
Škůdci mohou měnit stanoviště a výskyt škůdců, typických pro jižní oblast, je hlášen stále severněji. To již platí pro houby (např. Fusarium), ale také pro škůdce. Proto je nutné využívat inteligentní technologie pro monitorování a identifikaci škůdců, vylepšovat informační systémy a co nejvíce sdílet informace. Pro zabezpečení tohoto úkolu doporučujeme používat technologii pro monitorování (např. Pasti spojené s internetem, drony s kamerami vybavené kamerami s vybranými vhodnými spektry). Použijte, pokud potřebujete sledovat jednotlivé kmeny fytopatogenů, které mohou lišit svou agresivitu, pokud použijete molekulární metody, nejlépe typ jednoduchých stripů nebo složitějších PCR. Na základě vhodných údajů mohou prediktivní modely poskytnout dobrý pohled na šíření škůdců a fytopatogenů. Lze doporučit, aby každý zemědělec zvážil použití těchto nástrojů.