English

The application of agricultural drones as an IPM method from the perspective of Hungarian farmers

Based on the opinion of experts and farmers in Hungary, the use of agricultural drones in plant protection can reduce the environmental load and the ecological footprint, decrease the trampling damage, eliminate the inaccessible areas, simplify the nutrient management, support fast data collection and decision support, as well as allow savings of up to 90% in pesticides. In their view, monitoring and spraying drones will be an essential tool in the process of controlling systems in precision farming, but it is important that suitable and appropriate pesticides are available for this technology. Currently, farmers consider the use of agricultural drones as an IPM solution to be the third most important area of drones’

Hungarian

Agrárdrónok, mint IPM módszer alkalmazása a magyar gazdák szemszögéből

Magyarországon a szakértők és gazdálkodók véleménye alapján a mezőgazdasági drónok növényvédelemben való alkalmazásával elérhető a környezeti terhelés és a taposási kár csökkentése, a megközelíthetetlen területek megszűnése, az egyszerű tápanyaggazdálkodás, a gyors felvételezés, feldolgozás és döntéstámogatás, továbbá akár 90% feletti szermegtakarítás. Meglátásuk szerint a monitoring és permetező drónok lesznek a precíziós mezőgazdaság folyamatirányítási rendszerének alapvető eszközei, fontos azonban, hogy az erre a technológiára alkalmas és megfelelő növényvédő szerek álljanak rendelkezésre. Jelenleg a gazdálkodók az agrárdrónok, mint IPM megoldás használatát a drónok alkalmazásának harmadik legfontosabb területének tekintik. Leggyakrabban tápanyagutánpótlás vagy növényvédelmet megelőző döntéstámogatás céljából alkalmazzák a mezőgazdasági drónokat. A drónok, mint IPM eszközök széleskörű alkalmazásának legjelentősebb akadályozó tényezőjének a bizonytalan jogi hátteret, a megfelelő állami támogatás és szaktudás hiányát tartják. Ezenfelül a piaci szereplőknek igénye lenne a drónos permetezésre. A drónnal való permetezés legalizálásához három alapvető dologra van szükség, a drón típusmínősítésére, melynek során ellenőrzik, hogy a permetezőgép megfelelően működik, szórásképe egyenletes és használata nem okoz elfogadhatatlan környezeti terhelést, a növényvédőszerek légi kijuttatásának engedélyezésére, valamint a biztonságos munkavégézést biztosító jogszabályi háttér megteremtésére. Magyarországon a mezőgazdasági drónhasználat szabályozása jelenleg folyamatban van.