English

UV-B and UV-C most interesting for crop protection

Research has shown that powdery mildew fungi are particularly sensitive to UV light and that these fungi cannot recover from this at night in the absence of blue light. The first successes within a crop protection context have already been achieved in sheltered crops such as strawberry, lettuce, tomato and cucumber. UV treatment seems to be an interesting control method within an IPM context. Such a physical treatment could, if sufficiently effective, contribute to a reduced use of chemical crop protection agents.
Because of their properties, UV-B and UV-C light are the most interesting forms for crop protection applications. Ultraviolet light (UV) is a form of radiation that falls just outside the detectable spectrum of the human eye. Its wavelength is between 100 and 400 nanometers and is thus shorter than that of visible light, in contrast to infrared light with longer wavelengths.
UV light can be divided into UV-A (315-400 nm), UV-B (280-315 nm) and UV-C (100-280 nm). UV-A is the cause of skin aging and UV-B leads to sunburn. UV-C is even more dangerous for the skin and causes wounds within a short time.
Operator’s safety should always be paramount when using UV light. This can be done by avoiding direct contact with the radiation through shielding of the lamps. If direct contact is still possible, then glasses, face shield and protective clothing (long sleeves, long pants) are recommended. Also wear protective gloves. Remember that the eyes are the most vulnerable to exposure.

Dutch

UV-B en UV-C interessantst voor gewasbescherming

Uit onderzoek is gebleken dat echte meeldauwschimmels bijzonder gevoelig zijn voor UV-licht en dat deze schimmels hiervan ‘s nachts niet kunnen herstellen bij gebrek aan blauw licht. De eerste successen binnen een gewasbeschermingscontext zijn al behaald in beschutte teelten zoals aardbei, sla, tomaat en komkommer. UV-behandeling lijkt binnen een IPM-context een interessante beheersingsmethode. Zo’n fysische behandeling zou mits voldoende effectiviteit kunnen bijdragen aan een verlaagde inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen.
Door hun eigenschappen zijn UV-B en UV-C-licht de meest interessante vormen voor gewasbeschermingstoepassingen. Ultraviolet licht (UV) is een vorm van straling die net buiten het waarneembare spectrum van het menselijk oog valt. De golflengte ligt tussen 100 en 400 nanometer en is daarmee korter dan die van zichtbaar licht, dit in tegenstelling tot infrarood licht met langere golflengte.
UV-licht kunnen we onderverdelen in UV-A (315-400 nm), UV-B (280–315 nm) en UV-C (100–280 nm). UV-A is de oorzaak van huidveroudering en UV-B leidt tot zonnebrand. UV-C is nog veel gevaarlijker voor de huid en veroorzaakt binnen korte tijd wonden.
De veiligheid van de operator moet steeds voorop staan bij de toepassing van UV-licht. Dat kan door rechtstreeks contact met de straling te vermijden via afscherming van de lampen. Als er toch direct contact mogelijk is, dan is een bril, gezichtsscherm en beschermende kledij (lange mouwen, lange broek) aangewezen. Draag ook beschermende handschoenen. Onthoud dat de ogen het meest kwetsbaar zijn aan blootstelling.