English

UV-application in vegetable crops

For outdoor UV application, our market research showed three devices for open-air horticulture, namely the rear mounted implement from the company Cleanlight, a self-propelled machine from Saga Robotics (Thorvald) and the self-propelled machine developed by an American group, called the Dragon UV array. For greenhouse application, the following companies offer smart UV solutions: Belgian company Octinion (Lumion), Cleanlight (in cooperation with Micothon) from the Netherlands and Saga Robotics from Norway. A home-made device is cheaper, but you cannot rely on technical support. Robots are of course expensive to buy and require some training for proper use.
Cleanlight’s device is rear mounted on the tractor and consists of three parts, including a fixed part behind the tractor and two parts that can be folded down. The lamps are arranged in a series of four in vertical planes. The unit can treat about twelve rows of leeks against rust. Cleanlight also manufactures other customized devices.
The Dragon is a laterally supported implement with a hood shape in which several lamps are mounted. This set-up is specifically designed for single ridges such as in zucchini cultivation. Saga Robotics also offers a hood-shaped unit for such ridges, but as an autonomous driving machine.
Octinion, Cleanlight and Saga Robotics all have a self-propelled machine on the market for protected cultivation on which UV lamps are mounted. The great advantage of this is that no operator is needed to operate the machine. Treatment schedules can be set using software and night-time treatment can be organized very conveniently. Specific zones in a greenhouse can be given priority treatment.

Dutch

UV-toepassingen in groenteteelt

Voor UV-toepassing in openlucht toonde ons marktonderzoek drie toestellen voor de open lucht groenteteelt, namelijk het gedragen toestel van de firma Cleanlight, een zelfrijdende machine van Saga Robotics (Thorvald) en de zelfbouwmachine ontwikkeld door een Amerikaanse groep, genaamd de Dragon UV array. Onder afdekking bieden de volgende firma’s slimme UV-oplossingen aan: het Belgische Octinion (Lumion), Cleanlight (in samenwerking met Micothon) uit Nederland en Saga Robotics uit Noorwegen. Een zelfgemaakt toestel is goedkoper, maar je kan niet terugvallen op technische ondersteuning. Robots zijn natuurlijk duur in aankoop en vergen wel enige opleiding voor goed gebruik.
Het toestel van Cleanlight is achterop gedragen en bestaat uit drie delen, waaronder een vast deel achter de tractor en twee neer te klappen delen. De lampen zijn hierbij in een reeks van vier in een verticaal vlak opgesteld. Het toestel kan ongeveer twaalf rijen prei behandelen tegen roest. Cleanlight maakt ook andere op maat gemaakte toestellen.
De Dragon is een zijdelings gedragen opstelling met een kapvorm waarin meerdere lampen zijn gemonteerd. Deze opstelling is specifiek ontworpen voor enkelvoudige ruggen zoals in de courgetteteelt. Ook Saga Robotics biedt een kapvormig toestel aan voor dergelijke ruggen, maar dan als autonoom rijdende machine.
Zowel Octinion, Cleanlight als Saga Robotics hebben voor beschutte teelten een zelfrijdend toestel op de markt waarop UV-lampen zijn gemonteerd. Het grote voordeel hieraan is dat er geen operator bij het toestel hoeft te staan. Met software kunnen behandelingsschema’s worden ingesteld en is ’s nachts behandelen praktisch goed te organiseren. Specifieke zones in een serre kunnen prioritair behandeling krijgen.