Το SmartProtect σκοπεύει να αναπτύξει ένα θεματικό δίκτυο που προσφέρει προηγμένες τεχνολογίες για τις καλλιέργειες και την ανάλυση δεδομένων, προσδιορίζοντας τις ανάγκες των αγροτών και μεθοδολογίες για καθημερινές πρακτικές που βασίζονται σε έξυπνες λύσεις IPM. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της, συλλέγονται, μοιράζονται, διαχειρίζονται και διανέμονται γνώσεις για καλλιέργειες λαχανικών που σχετίζονται με το IPM. Προσδιορίζει το βέλτιστο μοντέλο καινοτομίας για το SMART IPM, παρέχοντας στους αγρότες εύκολα προσβάσιμο και κατανοητό υλικό, οδηγίες και συστήματα υποστήριξης για τη συγκομιδή λαχανικών.

Ανάπτυξη

Δημιουργία μιας βιώσιμης πλατφόρμας για την ανταλλαγή γνώσεων

Σημείο αναφοράς

Συγκριτική αξιολόγηση των βέλτιστων πρακτικών με το υψηλότερο δυναμικό καινοτομίας για το SMART IPM

Παροχή

Παροχή στους παραγωγής εύκολα προσβάσιμων και κατανοητών υλικών και οδηγιών

Γεφύρωση

Γέφυρα του χάσματος μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών

Ανάμιξη

Συμμετοχή στο ευρύτερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης καινοτομίας «Γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα»

Ασφάλεια

Εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της παραγόμενης γνώσης

Sign up to stay in touch!

Εγγραφείτε για να μαθαίνετε περισσότερα!