Μια πολύ παραγοντική προσέγγιση

Η εκτέλεση και η διαχείριση του έργου SmartProtect θα εγγυηθεί a μια προσέγγιση πολλών παραγόντων . Κάθε μέρος που ενδιαφέρεται για αυτό το έργο θα συμμετέχει ενεργά.

ΠΕ1

Συντονισμός και Διαχείριση

των δραστηριοτήτων του έργου για να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων του έργου

Διάρκεια M1-M36

ΠΕ2

Συλλογή γνώσης

καινοτόμων μεθοδολογιών και τεχνολογιών στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM) στην παραγωγή λαχανικών

Διάρκεια M1-M36

ΠΕ3

Μεθοδολογίες και τεχνολογίες

συγκριτικής αξιολόγησης διαθέσιμα για SMART IPM που συγκεντρώθηκαν στο ΠΕ2 θα αναλυθούν χρησιμοποιώντας μια ανάλυση SWOT για να επιλεχθούν οι βέλτιστες τεχνικές που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα

Διάρκεια M2-M30

ΠΕ4

Ανταλλαγή γνώσης

bμεταξύ της επιστημονικής κοινότητας, των αρμόδιων αρχών, αγροτών και εταιρειών που χρησιμοποιούν τα πιο κατάλληλα εργαλεία που διευκολύνουν την επικοινωνία

Διάρκεια M1-M34

ΠΕ5

Διαχείριση της γνώσης

μέσω της λεπτομερούς και ευρείας διάδοσης και επικοινωνίας για την επιτυχή ανάπτυξη ενός συνόλου διαφημιστικού υλικού και υλικού διάδοσης

Διάρκεια M1-M36

Sign up to stay in touch!

Εγγραφείτε για να μαθαίνετε περισσότερα!