Όνομα

Εθνικό Ινστιτούτο Αγροτικής και Κτηνιατρικής Έρευνας

Ακρωνύμιο

INIAV

Ιστοσελίδα

Χώρα

Πορτογαλία
INIAV

Περιγραφή εταίρου

Το Εθνικό Ινστιτούτο Αγροτικής και Κτηνιατρικής Έρευνας (INIAV) είναι το Κρατικό Εργαστήριο του Υπουργείου Γεωργίας, Δασών και Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο αναπτύσσει ερευνητικές δραστηριότητες στον αγροτικό και κτηνιατρικό τομέα. Έχει το καθήκον να διεξάγει επιστημονικές και πολιτικές έρευνες για την υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών, προστατεύοντας παράλληλα τα εθνικά συμφέροντα και την εμβάθυνση των ευρωπαϊκών κοινών πολιτικών. Επιπλέον, το INIAV παρέχει εργαστηριακές υπηρεσίες και επιστημονική και τεχνική υποστήριξη στους αγρότες και τη βιομηχανία. Τα Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς πραγματοποιούν επίσημη ανάλυση στους τομείς της Υγείας των Φυτών, της Υγείας των Ζώων, της Ασφάλειας των Τροφίμων και των Τροφών. Επιπλέον, η διατήρηση και διαχείριση των βάσεων δεδομένων φυτικών και ζωικών πλασμάτων καθώς και των εθνικών συλλογών αναφοράς περιλαμβάνονται στις ευθύνες του INIAV.

Εμπλοκή στο έργο SmartProtect

Η INIAV συμμετέχει στο ΠΕ1 έως και το ΠΕ5. Η κύρια εμπειρογνωμοσύνη τους είναι στην προστασία των καλλιεργειών, τη λίπανση των φυτών και τη φυσιολογία των φυτών και η εστίασή τους είναι στις λαχανοκομικές καλλιέργειες (Brassicas) σε ανοιχτό χωράφι και θερμοκήπιο.

Επικοινωνία

Paula Coelho

Ερευνήτρια

Email: paula.coelho@iniav.pt

Corina Carranca

Ερευνήτρια

Email: corina.carranca@iniav.pt

Sign up to stay in touch!

Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε!