01

Ανίχνευση ωφέλιμων παθογόνων και παρασίτων

Με τη χρήση ειδικών αλγορίθμων

02

Καινοτόμες τεχνικές παρακολούθησης

Αυτόματη μέτρηση, συστήματα αισθητήρων, πολυφασματική απεικόνιση

03

Μοντέλα πρόβλεψης

Ενσωμάτωση σε συστήματα προειδοποίησης και υποστήριξης αποφάσεων

04

Καινοτόμες τεχνικές βιολογικού ελέγχου

Όπως ο βιολογικός έλεγχος για τη διατήρηση, η συστημική αντίσταση και τα συστήματα υπεριώδους φωτός

Sign up to stay in touch!

Εγγραφείτε για να μαθαίνετε περισσότερα!