Σχετικά με εμάς

Το SmartProtect είναι ένα θεματικό δίκτυο που εστιάζει στη διαπεριφερειακή ανταλλαγή γνώσεων των λύσεων SMART Integrated Pest Management (IPM) για τους αγρότες και τους συμβούλους. Στόχος είναι η τόνωση της ροής γνώσεων στα περιφερειακά Συστήματα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS) σε ολόκληρη την ΕΕ και στη σύνδεσή τους με το καινοτόμο δυναμικό προηγμένων μεθοδολογιών για IPM στην παραγωγή λαχανικών, με την ενσωμάτωση τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας και αναλυτικών δεδομένων.

Ανάπτυξη

Δημιουργία μιας βιώσιμης πλατφόρμας για την ανταλλαγή γνώσεων

Σημείο αναφοράς

Συγκριτική αξιολόγηση των βέλτιστων πρακτικών με το υψηλότερο δυναμικό καινοτομίας για το SMART IPM

Προμηθεύει

Παροχή στους παραγωγής εύκολα προσβάσιμων και κατανοητών υλικών και οδηγιών
0
ΧΡΟΝΙΑ
0
ΕΤΑΙΡΟΙ
0
ΧΩΡΕΣ
0
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Συνεργασίες

Τελευταία νέα

THREAD: As a long weekend soon approaches for some of us, here are some useful new resources on #ToBRFV🦠 & ... #Bemisiatabaci #whitefly 🪰 to familiarize yourself with👇 #h2020 #eufunded #planthealth #plantscience

El próximo jueves 26 organizamos un webinar sobre estrategias en el #ControlBiológico de plagas en #horticultura, en ... el marco del proyecto europeo @SmartprotectIPM

@Coexphal @Biobest_Espana @KOPPERT_ES @BiolineI #ATGIngeniería

#LaAgriculturadelFuturo

https://cajamar.info/3wxSeTm

Sign up to stay in touch!

Εγγραφείτε για να μαθαίνετε περισσότερα!